بزرگترین فروشگاه لوازم یدکی و ابزارآلات

لوازم یدکی ماشین

  • فقط کالاهای موجود
  جستجوی پیشرفته
 • مقایسه ( مورد)

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹5٪ (3۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  (6) 5

  جعبه فرمان برای مزدا 3 نیو 2006 تا 2020

  یکی از قطعاتی که در هدایت و کنترل خودرو نقش مستقیمی دارد جعبه فرمان می‌باشد. زمانی که  فرمان را به راست و چپ حرکت می‌دهید جعبه فرمان نیروی وارد ر..

  ۹5٪ (3۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  (6) 5

  جعبه فرمان برای هیوندای آزرا مدل 2012

  سیستم فرمان به این صورت کار می‌کند که چرخش دست راننده را به چرخ‌های ماشین منتقل کرده و باعث هدایت خودرو می‌شود. این سیستم از بخش‌های زیادی تشکیل‌شده ا..

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  (6) 5

  جعبه فرمان برای کیا سورنتو مدل 2015

  فرمان خودروهای جدید شامل قسمت‌هایی از قبیل غربیلک، میل فرمان، میل تعادل، سیستم هیدرولیکی فرمان و سگ دست‌فرمان است. وقتی غربیلک فرمان را به یک سمت می‌چ..

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹3٪ (1۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  (6) 5

  سنسور جعبه فرمان برای تویوتا لندکروز 2005 تا 2018

  جعبه فرمان تویوتا لندکروز از قطعات و لوازم مختلفی تشکیل شده است مجموعه این قطعات به راننده کمک می‌کنند که با کمترین نیروی وارد فرمان را به راحتی حرکت ..

  ۹3٪ (1۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  (6) 5

  سنسور جعبه فرمان برای تویوتا لندکروز مدل 2007 تا 2016

  جعبه فرمان خودرو همان طور که می‌دانید یکی از اصلی ‌ترین قسمت‌های ماشین محسوب می‌شود که ضمن انتقال نیروی دست راننده به چرخ‌ها؛ فرآیند افزایش نیروها را ..

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  (6) 5
  تماس بگیرید

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  ۹۰٪ (۳۲۰ نفر) از خریداران، این کالا را پیشنهاد کرده‌اند.

  0 تومان

  نمايش 1 تا 32 از 163 (6 صفحه)

انتخاب خودرو

فرمان خودرو DS فرمان خودرو آئودی فرمان خودرو آلفارومئو فرمان خودرو اس دبلیو ام فرمان خودرو ام جی فرمان خودرو ام وی ام فرمان خودرو اپل فرمان خودرو بایک فرمان خودرو برلیانس فرمان خودرو بسترن فرمان خودرو بنز فرمان خودرو بورگوارد فرمان خودرو بی ام و فرمان خودرو بیسو فرمان خودرو تویوتا فرمان خودرو جک فرمان خودرو جیلی فرمان خودرو دامای فرمان خودرو دانگ فنگ فرمان خودرو رنو فرمان خودرو سانگ یانگ فرمان خودرو سوائیست فرمان خودرو سوبارو فرمان خودرو سوزوکی فرمان خودرو سیتروئن فرمان خودرو فوتون فرمان خودرو فولکس فرمان خودرو فیات فرمان خودرو لندمارک فرمان خودرو لوتوس فرمان خودرو لکسوس فرمان خودرو لیفان فرمان خودرو مازراتی فرمان خودرو مزدا فرمان خودرو میتسوبیشی فرمان خودرو نیسان فرمان خودرو هاوال فرمان خودرو هایما فرمان خودرو هن تنگ فرمان خودرو هوندا فرمان خودرو هیوندای فرمان خودرو ولوو فرمان خودرو پروتون فرمان خودرو پورشه فرمان خودرو پژو فرمان خودرو چانگان فرمان خودرو چری فرمان خودرو کوپا فرمان خودرو کیا فرمان خودرو گریت وال فرمان خودرو یواز

برندها brands


اولین بخش را می توان غربیلک فرمان در نظر گرفت. غربیلک مدور و به صورت دایره بوده و دارای یک بدنه ی فلزی است و جنس خودش نیز از پلاستیک است. این قسمت کمک می کند تا حرکت قدرت راننده برای جابجایی فرمان به اهرم بندی آن انتقال پیدا کند. همچنین این قطعه است که چرخش و حرکت دست راننده را به میل فرمان انتقال می دهد. هر قدر که اندازه ی غربیلک زیادتر باشد نیروی منتقل شده که آن را گشتاور خودرو نیز می نامیم هم بیشتر می شود. در خودروهای جدیدتر طراحی به گونه ای است که غربیلک فرمان می تواند هم از نظر ارتفاع و هم زاویه تنظیم شود و این موضوع به شدت با اقبال از سوی کاربران مواجه شده است.

   جعبه فرمان در بخش های مختلف فرمان

جعبه فرمان خودرو یکی از قسمت های هدایت کننده ی آن است و وظیفه ای که بر عهده دارد این است که حرکتی راننده با چرخاندن فرمان مدنظر دارد را به چرخ های خودرو منتقل کند. تعدادی از بخش های مختلف فرمان خودرو عبارت هستند از: جعبه فرمان، غربیلک فرمان، شیلنگ جعبه فرمان،  میل فرمان، جعبه فرمان، بازوی پیتمن، سیبک، میله درگ، شغال دست، سگ دست و غیره. در ادامه به توضیح مختصر هر یک از بخش های مختلف فرمان خواهیم پرداخت.
میل فرمان کدام قسمت از سیستم فرمان خودرو است؟

قسمت بعدی را میل فرمان می گویند. این قطعه همانند یک میله ات که به غربیلک فرمان وصل شده است و این کار به کمک یک هزار خاری یا پیچ صورت می گیرد. این قطعه وظیفه دارد هنگامی که غربیلک می چرخد، این چرخش را به جعبه فرمان انتقال دهد. از نظر شکل ظاهری و خصوصیت این قطعه کمی دارای انعطاف است که سبب می شود تا راننده ی خودرو در زمان تصادف از امنیت بالاتری برخوردار باشد چون اگر این انعطاف وجود نداشت ممکن بود در هنگام تصادف این قطعه وارد اتاق خودرو شده و سبب صدمه دیدن راننده می شود.
خیلی عالی به نظر میاد

بسته بندی محصول جالب بود و به سهولت نصب شد
ارسال شده توسط علی احمدی (تهران) 10 September 2019

آیا این بررسی برای شما مفید بود؟

بله با تشکر از شما
نمایش بیشتر

© Copyright 2019 All Rights Reserved

secured